Підсумкова атестація 2022

Традиційно червень – місяць підбиття підсумків за навчальний рік. На кафедрі історії цей тиждень став підбиттям підсумків навчання для здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітніми програмами «Середня освіта (Історія, правознавство)» спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) та «Історія та археологія» спеціальності 032 Історія та археологія.

Ґрунтовні теоретичні знання, комунікабельні, обізнані в основних тенденціях сучасної педагогічної та історичної науки – висновок Голови екзаменаційної комісії спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія), доктора історичних наук, завідувача кафедри філософської освіти, теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ніколаєва І.Є. 

Ґрунтовні теоретичні знання, обізнані в основних тенденціях сучасної історичної науки та археології, вміють вести дискусію та відстоювати власну точку зору – висновок Голови екзаменаційної комісії спеціальності 032 Історія та археологія, кандидата історичних наук, завідувачки Миколаївського музею суднобудування та флоту Мітковської Т.С. 

Кафедра історії висловлює подяку головам екзаменаційнаційних комісій, за гарні відгуки та продуктивну роботи протягом тижня і вітає своїх випускників.

Легкого професійного шляху, кар’єрного зростання та наукових звершень!!!!

Please follow and like us: