До уваги здобувачів освіти І курсу

Стартував процес обрання вибіркових дисциплін здобувачами освіти першого року навчання.

Презентація дисциплін вільного вибору для 1 курсу на ІІ семестр 2022-2023 н.р. відбудеться на платформі zoom:

Дата: 16, 17, 18,19 січня Час: 14:20 до 15:40

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту» здобувач вищої освіти має право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.


Більше деталей за посиланням  http://mdu.edu.ua/?p=40174

Please follow and like us: