Пархоменко Владислав Анатолійович

Пархоменко

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, в.о. професора

Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Тема дисертації: «Вітчизняна мемуаристика як джерело з історії національно-визвольних змагань 1914–1921 рр.» (2014)

Коло наукових інтересів: Перша світова війна та Українська революція 1917-1921 рр., історичне краєзнавство

 

Контактні дані: vlad10031974@gmail.com

Основні публікації:

  • Національно-визвольна боротьба та революційні події 1914-1921 рр. в українській мемуаристиці: монографія. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 480 с.
  • Нариси історії протипожежної служби м. Миколаєва (1848-1928 рр.). – Миколаїв: видавець В. Торубара, 2015. – 120 с.
  • Листопадове повстання 1918 р. у Галичині в мемуарній літературі // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 95–104.
  • Збройні сили Директорії УНР (1918-1919 рр.) у спогадах сучасників. // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. Історичні науки. – 2015. – Вип. 2 (40). – С. 131-137.
  • Николаев: год 1917-й. Очерки общественно-политической жизни. – Николаев, 2017. – 90 с.

 

Дисципліни:

Робочі програми навчальних дисциплін