Пархоменко Владислав Анатолійович

Пархоменко

Науковий ступінь, вчене звання: доктор історичних наук, в.о. професора

Спеціальність: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

Тема дисертації: «Вітчизняна мемуаристика як джерело з історії національно-визвольних змагань 1914–1921 рр.» (2014)

Коло наукових інтересів: Перша світова війна та Українська революція 1917-1921 рр., історичне краєзнавство

Контактні дані: vlad10031974@gmail.com

Список наукових публікацій

Дисципліни:

Робочі програми навчальних дисциплін