Робочі програми навчальних дисциплін

РП_Нова iсторiя Украiни_3 курс_014 СО Історія

РП_Нова iсторiя України_3 курс_032 історія та археологія

РП_Історіографія історії України_3 курс_014 СО Історія

РП_Iсторiографiя iсторiї України та всесвiтної iсторiї_4 курс_032 Історія та археологія

РП_Україна в націоанально-визвольній боротьбі 1914-1921 рр._5 курс_014 СО Історія

РП_Історія Української революції 1917-1921 рр._6 курс_014 СО Історія

РП_Українські історичні школи_6 курс_014 СО Історія