Господаренко Оксана Валеріївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент.

 Спеціальність: 07.00.01 – історія України.

Тема дисертації: «Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України в 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект».

 Коло наукових інтересів: італійські колонії чорноморського регіону в XIII-XV ст. історія Півдня України в середньовіччя, медієвістика, історіографія, школа Анналів, середньовічна археологія.

 

е-mail: kseniagospodarenko@gmail.com

 

Основні публікації:

 1. Історія Візантії. Хрестоматія: навчально-методичний посібник / О. В. Господаренко, В. В. Кузовков. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 370 с. (гриф МОН)
 2. Історія середніх віків. В 2-х ч. Частина перша. Західна Європа в середні віки. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів за ЄКТС. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 96 с.
 3. Історія середніх віків. В 2-х ч. Частина друга. Середньовічний Схід. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських, індивідуальних занять та самостійної роботи студентів за ЄКТС. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 84 с.
 4. До проблеми італійської колонізації півдня сучасної України у ХІІІ-ХІV ст. // Regiones Euxinum Spectantes. Stosunki kulturowe, etniczne i religijne na przestrzeni dziejów. Pod redakcją Łukasza Gędłka, Tomasza Krzyżowskiego, Michała Michalskiego. – Kraków, 2012. – S. 225-236.
 5. Італійська колонізація Північного Причорномор’я в ХІІІ-ХІV ст. // Чорноморський літопис. Науковий журнал. – 2011. – № 4. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С. 52-58.
 6. Еволюція італійської політики Михаїла VIII Палеолога (1259-1282 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2013. Вип. 23-24. До 20-ліття утворення кафедри історії словʼян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – С. 151-158.
 7. Кафа і Тана в системі італійської міжнародної торгівлі XIII-XV ст. // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 13. – С. 111-116.
 8. Литовсько-ординські стосунки у 50-70-х рр. XIV ст. в контексті італійської політики Мамая // Студії з історії Великого князівства Литовського. – К., Інститут історії України НАН України, 2015. – Т. ІІІ. – С. 21-30.

 

Дисципліни:

 1. Історія середніх віків;
 2. Сернедньовічна археологія;
 3. Теорія та методологія археології.

Робочі програми навчальних дисциплін

Міжнародна діяльність:

у 2012 р. отримала грант від Canadian Institute of Ukrainian Studies University of Alberta. Тема дослідження: «Італійські колонії в соціально-економічному, політичному та культурному житті Півдня України (ХШ-ХV ст.)». Участь у міжнародних конференціях за кордоном (2010 р., 2014 р. – Польща; 2014 р. – Росія)