Седляр Юлія Олександрівна

Седляр

Науковий ступінь, вчене звання: доктор політичних наук, в. о. професора

Спеціальність: 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Тема дисертації: «Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби»

 Коло наукових інтересів: зовнішньополітичний аналіз, теорія міжнародних відносин, політика санкцій та інші інструменти міжнародно-політичного впливу в умовах формування нової політичної картини світу внаслідок ерозії біполярності

 

е-mail: juliasedlyar@gmail.com

 

Основні публікації:

 1. Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика [монографія] / Ю.О. Седляр – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013. – 412 с.
 2. Седляр Ю.А. Экономические санкции по нераспространению во внешней политике США / Ю.А. Седляр // Scientific Review in Azerbaijan State University of Economics. Quarterly. – Baku. – 2013. – October-December. – PP. 29-37.
 3. Седляр Ю.А. Проблема санкций в американской и европейской политологии / Ю.А. Седляр // Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева: Серия Международные отношения. – Астана. – 2013. – № 1-2(9-10). – С. 40-58.
 4. Sedlyar Y.O. Policy of Economic Sanctions as the Instrument of International Conflicts Settlement / O. Sedlyar //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna. – September-October. – 2014. – № 9-10. – PP. 165-167.
 5. Седляр Ю.О. Аналіз та прогнозування зовнішньої політики: навчальний посібник / Ю.О. Седляр. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. – 272 с. (лист МОН України № 1.4/18-Г-115.1 від 10.01.2009 р.)

 

Дисципліни:

 1. Теорія міжнародних відносин та геополітика;
 2. Історія міжнародних відносин;
 3. Теорія політичних конфліктів;
 4. Проблеми парламентаризму в світі;
 5. Методологія сучасних політичних досліджень;
 6. Методологія досліджень у сучасній зарубіжній політології.