Василевич Юлія Валеріївна

Василевич Ю.В.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, в. о. доцента

 Спеціальність: 07.00.01 – історія України

 Тема дисертації: «Культурно-просвітницька, релігійна і громадська діяльність Гавриїла Розанова (1781 – 1858).

Коло наукових інтересів: політична культура як динамічна та водночас відносно усталена система політичних цінностей і орієнтацій; історичне минуле та визначні історичні постаті південноукраїнського регіону; розвиток та розбудова демократичного суспільства; теорія та практика впровадження нових форм і технологій навчання

е-mail: vasilevich.80@mail.ru

 

Основні публікації:

 1. Політологія :навч. посіб. для вузів ІІІ – IV рівнів акредитації / В. М. Лісовський, О. О. Федорчук, Ю. В. Василевич. – Миколаїв: Миколаївський національний університет імені Сухомлинського ; Вид-во Прокопчук Т. Ю., 2012. – 468 с.;
 2. Історія України : навчально-методичний посібник / Н. О. Рижева, О. С. Козирев, М. Е. Козирева, Ю. В. Василевич. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 534 с.
 3. Чорноморська концепція Юрія Липи у геополітичній думці України / Ю. В. Василевич // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во Миколаївського державного гуманітарного ун-ту ім. П.Могили, 2012. – C. 8–11
 4. Досягнення та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері політики: е-демократія // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 185. Т. 197. Політологія. – Миколаїв : Вид-во Миколаївського державного гуманітарного ун-ту ім. П.Могили, 2012. – С. 33–36.
 5. Benazir Bhutto – female prime minister of a Muslim country / YuliiaVasylevych // Актуальні проблеми розвитку країн світу: історія та сучасність : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (30 квітня 2015 р., м. Миколаїв). – С. 156–160.
 6. Waysand Prospects of Drawing Youthin to Local Self-government / YuliiaV. Vasilevich // Scientific Achievements 2015 : the European Scientific and Practical Congress (Vienna (Austria), 20 February 2015). – Prague : Center of the International Scientific Association “Science&Genesis”, 2015. – Vol. 2. – P. 201–204.

Дисципліни:

 1. Політична комунікація та інформаційна безпека: (частина 1частина 2);
 2. Політична історія Миколаївщини;
 3. Соціально-політичні та країнознавчі студії;
 4. Політична історія України;
 5. Історія політичних вчень:

 

Міжнародна діяльність:

стажування у Софійському університеті «Св. Климента Охридського» (Республіка Болгарія), 01.07.2015 – 14.07.2015 р. (сертифікат № 1225).

Нагороди:

диплом IX обласного конкурсу «Краща Миколаївська книга» у номінації «Краще учбове видання та підручники» (Історія України : навчально-методичний посібник / [авт.-упоряд. : Н. О. Рижева, О. С. Козирев, М. Е. Козирева, Ю. В. Василевич]. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 534 с. – ISBN 978-617-534-198-8)