Робочі програми навчальних дисциплін

РП_Нова історія країн Західної Європи та Америки_3 курс_014 СО Історія

РП_Нова історія країн Західної Європи та Америки_3 курс_032 Історія та археологія

РП_Новітня історія країн Західної Європи та Америки_4 курс_014 СО Історія

РП_Новітня історія країн Західної Європи та Америки_4 курс_032 Історія та археологія

РП_Європа та Америка в міжнародних відносинах_4 курс_014 СО Історія

РП_Історія міжнародних відносин_4 курс_032 Історія та археологія

РП_Актуальні проблеми країн світу_5 курс ЗФН_ОС Бакалавр_014 СО Історія

РП_Країнознавство: історичний контекст_5 курс_ОС Магістр_014 СО Історія