Робочі програми навчальних дисциплін

РП_Спеціальні історичні дисципліни, памяткознавство та музеєзнавство_2 курс_014 СО Історія

РП_Спеціальні історичні дисципліни, памяткознавство та музеєзнавство_2 курс_032 Історія та археологія

РП_Теорія та методика навчання суспільствознавчих дисциплін_3 курс_СО Історія

РП_Теорія та методика правового навчання та виховання_3 курс_014 СО Історія

РП_Методика і технології навчання у закладах вищої освіти_5 курс_014 СО Історія

РП_Методика викладання історичних дисциплін у закладі вищої освіти_5 курс_032 Історія та археологія

РП_Історичне архівознавство_5 курс_032 Історія та археологія