Навчально-методичні видання

План навчально-методичних видань на 2022-2023 н.р.

План навчально-методичних видань на 2021-2022 н.р.


Історія стародавнього світу (доба первісності). Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В., Філатов Д.В.

Історія стародавнього Сходу. Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В.

Історія стародавнього світу (Греція та Рим). Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В., Філатов Д.В.

Історія середніх віків. Навчально-методичний посібник_Кузовков В.В., Горбенко К.В.


Наука в історії суспільства : навчально-методичний посібник_Рижева Н.О

Трансформаційні процеси гендерних реалій у світовій та вітчизняній історії. Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О.


Історія та культура України. Хрестоматія_Нефьодов Д.В.

Історія української культури. Навчально-методичний посібник_Крижановська Н.Є., Нефьодов Д.В.

Новітня історія України: Навчальний посібник для дистанційного навчання_Нефьодов Д.В.


Вітчизняна мемуаристика Української революції 1917-1921 рр. Навчально-методичний посібник_Пархоменко В.А.

Директорія УНР та Західноукраїнська Народна Республіка в історико-мемуарній літературі: монографія_Пархоменко В. 

Історія Української революції 1917-1921 рр.: Навчальний посібник_Пархоменко В.А. 


Нова історія країн Європи та Америки. Частина 1.: навчально-методичний посібник_Буглай Н.М.  

Нова історія країн Західної Європи та Америки. Частина ІІ (для дистанційної форми навчання): навчально-методичний посібник_Буглай Н.М.

Новітня історія країн Європи та Америки. Навчально-методичний посібник_Буглай Н.М.


Загальна етнографія: Навчальний посібник_Хрящевська Л. М. 

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів_Хрящевська Л. М.

Охорона та збереження памяток історії та культури. Навчальний посібник_Хрящевська Л.М.

Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності. Навчальний посібник_Хрящевська Л.М.

Етносоціальні процеси в незалежній Україні: Навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти_Хрящевська Л.М.

Динаміка етносоціальних змін в Україні в 90-ті роки ХХ століття: монографія_Хрящевська Л. М. 


Нова історія країн Азії та Африки. Частина перша. Східна, Південна та Південно-Східна Азія. Навчально-методичний посібник_Іванова Т.Ю.

Новітня історія країн Азії та Африки (1900-1945 рр.). Методичні матеріали для самостійної роботи_Іванова Т.Ю.

Новітня історія країн Азії та Африки. Частина перша. 1900-1945 рр.: навчально-методичний посібник_Іванова Т.Ю.


Історіографія археології. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Історія слов’янських народів у період середньовіччя. Частина І. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Історія слов’янських народів у період середньовіччя. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Історія слов’янських народів у новітню добу. Частина ІІІ. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Археологічні дослідження Нижнього Побужжя у ХІХ-ХХ столітті_Ласінська М.Ю.


Спеціальні історичні дисципліни. Навчальний посібник / [автор-укладач Г.М. Маринченко].  Миколаїв: МНУ, 2018. –  191 с.

Методика викладання історії у закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник / [автор-укладач Г.М. Маринченко]. — Миколаїв : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 292 с…

Педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія): програма та методичні рекомендації: навчально-методичний посібник  / упорядник Г.М. Маринченко. – Херсон : Олді+, 2022. – 172 с.

Методика викладання історії у ЗЗСО: матеріали для організації самостійної роботи під час дистанційного та змішаного навчання: навчально-методичний посібник / Г. М. Маринченко. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 209 с.


Середньовічна археологія. Навчально-методичний посібник_Господаренко О.В.