Навчально-методичні видання

План навчально-методичних видань на 2023-2024 н.р.

План навчально-методичних видань на 2022-2023 н.р.

План навчально-методичних видань на 2021-2022 н.р.


Історія стародавнього світу (доба первісності). Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В., Філатов Д.В.

Історія стародавнього Сходу. Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В.

Історія стародавнього світу (Греція та Рим). Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О., Горбенко К.В., Кузовков В.В., Філатов Д.В.

Історія середніх віків : навчально-методичний посібник для студентів закладів вищої освіти / В.В. Кузовков, К. В. Горбенко. – Миколаїв : Іліон, 2020. – 247 с.

Горбенко К.В., Смирнов О.І., Кузовков В.В. Історія Степового Побужжя: Від найдавніших часів до XІІІ століття : навчальний посібник. 2-е вид., перероблене та доповнене. – Миколаїв, 2021. – 190 с.

Горбенко К. В., Мирун В. В. Первісна історія Степового Побужжя: Навчальний посібник для змішаного навчання. 2-е видання (доповнене та перероблене). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2022. – 263 с.

Горбенко К. В., Мирун В. В., Жирок Ю. В. Методика археологічних досліджень: Навчальний посібник для змішаного навчання. – Миколаїв: Видавець Ірина Гудим.- МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2023. – 272 с.


Наука в історії суспільства : навчально-методичний посібник_Рижева Н.О

Трансформаційні процеси гендерних реалій у світовій та вітчизняній історії. Навчально-методичний посібник_Рижева Н.О.

Історико-науковий контекст духовної парадигми людської цивілізації: Навчально-методичний посібник для змішаного навчання /Н. О. Рижева. – Миколаїв, 2023. – 255 с.


Історія та культура України. Хрестоматія_Нефьодов Д.В.

Історія української культури. Навчально-методичний посібник_Крижановська Н.Є., Нефьодов Д.В.

Новітня історія України: Навчальний посібник для дистанційного навчання. Миколаїв: Іліон, 2021.

History of Ukrainian Culture : Lecture notes / Dmytro Nefodov. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 244 с.

Sources on the History of Ukraine and Archival Studies : Lecture notes / Dmytro Nefodov. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2023. – 431 с.


Вітчизняна мемуаристика Української революції 1917-1921 рр. Навчально-методичний посібник_Пархоменко В.А., 2019

Директорія УНР та Західноукраїнська Народна Республіка в історико-мемуарній літературі: монографія_Пархоменко В. , 2019

Історія Української революції 1917-1921 рр.: Навчальний посібник_Пархоменко В.А. , 2021

Історіографія історії України: Навчальний посібник / В.А. Пархоменко.- Миколаїв, 2022.- 152 с.

Історіографія всесвітньої історії: Навчально-методичний посібник. / В.А. Пархоменко.-СПД Румянцева Г.В.- Миколаїв, 2023. – 147с.


Новітня історія країн Європи та Америки. Навчально-методичний посібник_Буглай Н.М., 2018

Нова історія країн Європи та Америки. Частина 1.: навчально-методичний посібник / Н.М. Буглай. – Миколаїв: Вид-во А.В. Румянцева, 2019. – 196 с..  

Нова історія країн Західної Європи та Америки. Частина ІІ (для дистанційної форми навчання): навчально-методичний посібник. – Миколаїв: Вид-во А.В. Румянцева, 2021. – 196 с

Новітня історія країн Азії та Африки: навчально-методичний посібник / Н.М. Буглай. – Миколаїв: Вид-во А.В. Румянцева, 2022. – 232 с.

Нова та новітня історія країн Європи та Америки : навчально-методичний посібник / Н. М. Буглай. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2023. – 369 с.


Загальна етнографія: Навчальний посібник /Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 249 с.

Етнонаціональна політика в Україні в період незалежності: Навчальний посібник для студетів вищих навчальних закладів / Л. М. Хрящевська. – Миколаїв : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 208 с.

Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Хрящевська. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 214с.

Динаміка етносоціальних змін в Україні в 90-ті роки ХХ століття: монографія_Хрящевська Л. М. Охорона та збереження пам’яток історії та культури: Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / Автор-укладач: Хрящевська Л. М. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 206с.

Охорона та збереження пам’яток історії та культури: Навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти / Автор-укладач: Хрящевська Л. М. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 206с.

Етносоціальні процеси в незалежній Україні: Навчальний посібник для студентів здобувачів закладів вищої освіти / Л.М. Хрящевська. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 405с.

Етнологія : навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти / Л. М. Хрящевська. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022. – 305 с.

Музеєзнавство та охорона культурної спадщини: Навчальний посібник для здобувачів закладів вищої освіти / автор-укладач Л.М. Хрящевська. – Миколаїв: видавець Румянцева Г. В., 2023. – 283 с.

 


Нова історія країн Азії та Африки. Частина перша. Східна, Південна та Південно-Східна Азія. Навчально-методичний посібник_Іванова Т.Ю.

Новітня історія країн Азії та Африки (1900-1945 рр.). Методичні матеріали для самостійної роботи_Іванова Т.Ю.

Новітня історія країн Азії та Африки. Частина перша. 1900-1945 рр.: навчально-методичний посібник_Іванова Т.Ю.


Історіографія археології. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Історія слов’янських народів у період середньовіччя. Частина І. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Історія слов’янських народів у період середньовіччя. Частина ІІ. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Історія слов’янських народів у новітню добу. Частина ІІІ. Навчально-методичний посібник_Ласінська М.Ю.

Археологічні дослідження Нижнього Побужжя у ХІХ-ХХ столітті_Ласінська М.Ю.


Спеціальні історичні дисципліни. Навчальний посібник / [автор-укладач Г.М. Маринченко]. Миколаїв: МНУ, 2018.

Методика викладання історії у закладі вищої освіти : навчально-методичний посібник / [автор-укладач Г.М. Маринченко]. — Миколаїв : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021.

Педагогічна практика здобувачів вищої освіти спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія): програма та методичні рекомендації: навчально-методичний посібник  / упорядник Г.М. Маринченко. – Херсон : Олді+, 2022.

Методика викладання історії у ЗЗСО: матеріали для організації самостійної роботи під час дистанційного та змішаного навчання: навчально-методичний посібник / Г. М. Маринченко. – Миколаїв : видавець Румянцева Г. В., 2022

Спеціальні історичні дисципліни та джерелознавство: матеріали для організації самостійної роботи під час змішаного навчання: навчально-методичний посібник / Г. М. Маринченко. – Миколаїв: видавець Румянцева Г.В., 2023. 

 


Середньовічна археологія. Навчально-методичний посібник_Господаренко О.В.