Наукові студентські гуртки

Науковий гурток: Основні напрями по вивченню етнічної історії України

Керівник – к.і.н., доцент Хрящевська Л.М.

Метаоволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у гуртку забезпечує необхідне поєднання масових форм роботи (бесіди, диспути, тематичні вечори, обговорення доповідей тощо) з обов’язковим дослідженням кожним студентом індивідуальної теми.

Робота у науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення для держави.

Склад:


Науковий гурток: Студентський гурток з вивчення проблем історичної пам’яті

Керівник к.і.н., ст. викл. кафедри історії Ласінська М.Ю.

Мета – поглиблення знань студентів з проблем історичної пам’яті в Україні, ознайомлення та вивчення основних дискусійних питань, підвищення рівня національної свідомості та толерантності в середовищі студентської молоді, орієнтація їх на культуру історичної пам’яті.

До основних завдань створення студентського гуртка належить:

  • формування особистої зацікавленості студентів в дисциплінах, пов’язаних з вивченням проблем історичної пам’яті, розвиток їх професійних знань;
  • систематизація теоретичних знань, отриманих на аудиторних заняттях;
  • вміння працювати із спеціалізованою літературою та історичними джерелами;
  • проведення досліджень, написання студентських науково-дослідницьких робіт;
  • підготовка доповідей та участь студентів у науково-практичних конференціях, семінарах;
  • створення передумов для здорової конкуренції студентів у науковій діяльності;

Організаційними напрямками діяльності студентського гуртка є:

– проведення засідань з обговорення актуальних питань історичної пам’яті в Україні;

– інформування членів студентського гуртка про наукові конференції, написання тез доповідей для публікації.

Склад:

Староста гуртка: Бурякова Н.

Члени гуртка: Таранова А., Лозован В., Пільгуй Є., Наумчук В., Густ Є., Лейман І., Кучер Ю., Росинець В., Прошак Ю.