ЗАЛІКОВО-ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (2,3 курс)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії здобувачів освіти 2 курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Розклад заліково-екзаменаційної сесії здобувачів освіти 3 курсу спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія)

Please follow and like us: