Конференція «Наукові дослідження університету 2016: результати та перспективи»

20 січня 2017 р. в університеті відбулася Вузівська звітна науково-практична конференція «Наукові дослідження університету 2016: результати та перспективи», на якій з підсумковим звітом по цільовій науково-дослідницької програми кафедри правознавства Навчально-наукового інституту історії, політології і права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського «Формування соціально-правових компетентностей майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу на лютий 2015 – грудень 2016» виступив керівник даної програми доктор юридичних наук професор О. А. Кириченко.

EGjj42H2Qug

Основу даної підсумкової звітної доповіді склало всебічне висвітлення сутності результатів кафедральної програми, поміж яких особливе місце зайняли положення розроблених понад 20 новітніх освітянських доктрин і концепцій, зокрема, новітньої доктрини безплатної і доступної чотирнадцятирівневої освіти та сутності отриманих компетентностей і порядку проходження кожного з рівнів; новітньої доктрини порядку розробки і навчального забезпечення кожного з вузівських рівнів ретроспективним спеціальним курсом та еталонним навчальним курсом, на основі якого мають вичерпно комплектуватися базисний спеціальний навчальний курс для бакалаврів та система спеціалізованих університетських і академічних спеціальних навчальних курсів для кожної із спеціальностей, спеціалізацій і субспеціалізацій відповідно спеціалістів та магістрів, а також розроблятися система суммативних спеціальних навчальних курсів для забезпечення дошкільного, шкільного, полегшеного шкільного, особливого шкільного, кваліфікованого робітничого, спеціалізованого шкільного позанормативного, післядипломного і самоосвітнього рівнів та низка інших новітніх освітянських доктрин і концепцій, які можуть скласти належну доктринальну основу для Освітянського кодексу України, розробка проекту якого вже має визначити сутність наступної науково-дослідницької програми кафедри правознавства.

О. А. Кириченко у процесі доповіді основних резлтатів дослідженняЗ повним текстом доповіді О. А. Кириченка можна ознайомитися за посиланням- http://librarymnu.kl.com.ua/prac_vycl.html <Інститут історії та права> <№ 151>

Please follow and like us: