Практична підготовка здобувачів освіти

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти
Положення про асистентську практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії
Положення про організацію виробничої практики студентів
Бази практик
Договори з базами практик
Графіки проходження практичної підготовки здобувачами освіти
Листи підтримки

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Бакалавр”
Спеціальність 014 Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Магістр”
Спеціальність 032 Історія та археологія, освітній ступінь “Бакалавр”
Спеціальність 032 Історія та археологія, освітній ступінь “Магістр”
Спеціальність 032 Історія та археологія, освітньо-науковий ступінь “Доктор філософії (PhD)”

Зразки звітів з практик

Навчальна практика з педагогіки 2 курс

Навчальна практика з методики навчання історії 3 курс

Виробнича педагогічна практика_ступінь бакалавра (032 Історія та археологія)_4 курс

Виробнича педагогічна практика_ступінь бакалавра (014 Середня освіта 014.03 Історія)_4 курс

Практика виробнича археологічна_ступінь бакалавра_1 курс

Практика музейна навчальна_ступінь бакалавра_3 курс

Практика етнографічна навчальна_ступінь бакалавра_3 курс

Практика за спеціалізацією (польова)_ступінь магістра_5 курс

Практика за спеціалізацією (камеральна)_ступінь магістра_5 курс

Практика музейно-краєзнавча_ступінь магістра_5 курс