Практична підготовка студентів

Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

Положення про організацію виробничої практики студентів (Бази практики на 2017-2018 н.р. )

Бази практик
Договори з базами практик

Графік практик 2021-2022 н.р.

Листи підтримки


Спеціальність 014 Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Бакалавр”

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія), освітній ступінь “Магістр”

Спеціальність 032 Історія та археологія, освітній ступінь “Бакалавр”

Спеціальність 032 Історія та археологія, освітній ступінь “Магістр”


Зразки звітів з практик


Навчальна практика з педагогіки 2 курс

Навчальна практика з методики навчання історії 3 курс

Виробнича педагогічна практика_ступінь бакалавра (032 Історія та археологія)_4 курс

Виробнича педагогічна практика_ступінь бакалавра (014 Середня освіта 014.03 Історія)_4 курс

Практика виробнича археологічна_ступінь бакалавра_1 курс

Практика музейна навчальна_ступінь бакалавра_3 курс

Практика етнографічна навчальна_ступінь бакалавра_3 курс

Практика за спеціалізацією (польова)_ступінь магістра_5 курс

Практика за спеціалізацією (камеральна)_ступінь магістра_5 курс

Практика музейно-краєзнавча_ступінь магістра_5 курс