Іванова Тетяна Юріївна

 

????????????????????????????????????

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

 Спеціальність: 07.00.01 «Історія України»

 Тема кандидатської дисертації: «Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20–30-ті рр. ХХ ст.)»

Коло наукових інтересів: дослідження історії зарубіжних слов’янських народів у новий та новітній час. Зокрема, вивчення і дослідження питання національно-визвольних рухів південнослов’янських народів у нову добу; визначення і узагальнення місця й ролі балканських слов’ян у зовнішній політиці Російської імперії в кінці ХVІІІ – 70-х рр. ХІХ ст.

 

е-mail: tata_iv_@ukr.net

 

Основні публікації:

 1. Національні меншини Півдня УРСР в 20-30-ті роки ХХ століття // Шитюк М.М., Іванова Т.Ю. Національні меншини Півдня УРСР в 20-30-ті роки ХХ століття. – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010. – 175 с.
 2. Історія слов’янських народів (новітній період) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. / Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: МНУ, 2013. – 118 с.
 3. Історія країн світу та міжнародні відносини в Новий час: навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. Й.М. Шкляжа. — Миколаїв: Іліон, 2014. — 648 с.
 4. Движения за церковно-национальную независимость в Болгарии (конец ХVІІІ – 70-е годы ХХ в.)Религия и общество – 9 : сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. С. 61-63.
 5. Россия – Болгария: становление и развитие отношений во время турецкого владычества History, languages and cultures of the Slavic peoples: from origins to the future: materials of the III international scientific conference on November 25–26, 2014. – Prague:Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – Р.35-39. – ISBN 978-80-87966-74-7
 6. Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи напередодні Першої світової війни Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 11. – С. 87–92.
 7. Визвольна боротьба болгар проти турецького панування у ХV – ХVІ ст.Українознавчий альманах. Випуск 16. – Київ, Мелітопіль, 2014. – С. 246-250.

 

Дисципліни:

 1. Історія південних та західних слов’ян модерного часу
 2. Історія східних слов’ян модерного часу
 3. Нова історія країн Азії та Африки
 4. Новітня історія країн Азії та Африки.

Робочі програми навчальних дисциплін