Іванова Тетяна Юріївна

 

????????????????????????????????????

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

 Спеціальність: 07.00.01 «Історія України»

 Тема кандидатської дисертації: «Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20–30-ті рр. ХХ ст.)»

Коло наукових інтересів: дослідження історії зарубіжних слов’янських народів у новий та новітній час. Зокрема, вивчення і дослідження питання національно-визвольних рухів південнослов’янських народів у нову добу; визначення і узагальнення місця й ролі балканських слов’ян у зовнішній політиці Російської імперії в кінці ХVІІІ – 70-х рр. ХІХ ст.

 

е-mail: tata_iv_@ukr.net

 

Основні публікації:

 1. Національні меншини Півдня УРСР в 20-30-ті роки ХХ століття // Шитюк М.М., Іванова Т.Ю. Національні меншини Півдня УРСР в 20-30-ті роки ХХ століття. – Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010. – 175 с.
 2. Історія слов’янських народів (новітній період) : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. / Навчально-науковий інститут історії та права Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: МНУ, 2013. – 118 с.
 3. Історія країн світу та міжнародні відносини в Новий час: навчально-методичний посібник / за заг. ред. проф. Й.М. Шкляжа. — Миколаїв: Іліон, 2014. — 648 с.
 4. Движения за церковно-национальную независимость в Болгарии (конец ХVІІІ – 70-е годы ХХ в.)Религия и общество – 9 : сборник научных статей / под общ. ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. С. 61-63.
 5. Россия – Болгария: становление и развитие отношений во время турецкого владычества History, languages and cultures of the Slavic peoples: from origins to the future: materials of the III international scientific conference on November 25–26, 2014. – Prague:Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – Р.35-39. – ISBN 978-80-87966-74-7
 6. Слов’янські народи Центральної та Південно-Східної Європи напередодні Першої світової війни Волинські історичні записки: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 11. – С. 87–92.
 7. Визвольна боротьба болгар проти турецького панування у ХV – ХVІ ст.Українознавчий альманах. Випуск 16. – Київ, Мелітопіль, 2014. – С. 246-250.

 

Дисципліни:

 1. Історія південних та західних слов’ян модерного часу
 2. Історія східних слов’ян модерного часу
 3. Нова історія країн Азії та Африки
 4. Новітня історія країн Азії та Африки.