Іванова Тетяна Юріївна

 

????????????????????????????????????

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат історичних наук, доцент

 Спеціальність: 07.00.01 «Історія України»

 Тема кандидатської дисертації: «Тоталітарний режим і національні меншини Півдня України (20–30-ті рр. ХХ ст.)»

Коло наукових інтересів: дослідження історії зарубіжних слов’янських народів у новий та новітній час. Зокрема, вивчення і дослідження питання національно-визвольних рухів південнослов’янських народів у нову добу; визначення і узагальнення місця й ролі балканських слов’ян у зовнішній політиці Російської імперії в кінці ХVІІІ – 70-х рр. ХІХ ст.

е-mail: tata_iv_@ukr.net

Список наукових публікацій

Дисципліни:

  1. Історія південних та західних слов’ян модерного часу
  2. Історія східних слов’ян модерного часу
  3. Нова історія країн Азії та Африки
  4. Новітня історія країн Азії та Африки.

Робочі програми навчальних дисциплін