Кафедра історії

history.mny@ukr.net

Коротка довідка про кафедру

Кафедра історії створена в 1982 році.

Основною метою діяльності кафедри є розкриття специфічних особливостей професійної підготовки майбутніх вчителів (викладачів) історії з використанням новітніх освітніх технологій та згідно чинного законодавства про освіту, провадження освітньої діяльності.

У складі кафедри працюють доктори історичних наук: Н.М. Буглай, М.М. Зеркаль, В.А. Пархоменко, кандидати історичних наук: Т.Ю. Іванова, М.Ю.  Г.М. Маринченко, М.Ю.Ласінська, , Н.В. Калкутіна, К.В. Чернявська, кандидат юридичних наук І.М. Дмитрук,

Колективом кафедри видано ряд науково-методичних праць: «Миколаївщина: літопис історичних подій», «Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни», «Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932 – 1933 років. Миколаївська область», «Голод 1921 – 1923 років на території Миколаївщини», «Голод 1946 – 1947 років на території Миколаївщини», «Миколаївщина в новітній історії», «Німці Півдня України: історія і сучасність».

Результати досліджень з історії України викладачі кафедри апробують в публікаціях, на наукових конференціях, і безпосередньо під час викладання різних лекційних курсів для студентів всього університету.

Невід’ємною складовою частиною діяльності професорів і доцентів кафедри є методична робота. Практично з усіх лекційних курсів розроблені і опубліковані програми. Викладачі кафедри намагаються забезпечити студентів відповідними методичними рекомендаціями до вивчення того чи іншого нормативного спеціаль­ного курсу, написання курсових і дипломних робіт, проходження методичної практики. Спираючись на сучасні досягнення педагогіч­ної науки і власний досвід, підготували методичні рекомендації для викладачів щодо впровадження в навчальний процес рейтингової системи оцінювання успішності навчання студентів.

Всі викладачі кафедри здійснюють методичне керівництво науко­вою роботою студентів, які обрали спеціалізацію історію України.

Заслуговує схвалення той факт, що колектив кафедри не обме­жився «вузькою» тематикою, а прагне досліджувати історію україн­ського народу на всіх етапах його розвитку. На сьогодні перед викладачами кафедри стоїть надзвичайно важливе й відповідальне завдання – максимально відтворити минуле українського народу, історію державності України, передати в маси наукові здобутки студентам, майбутнім поколінням істориків.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує підготовку випускників за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) освітнього ступеня бакалавр та магістр.

При кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 07.00.01 – «Історія України». Наказом Міністра освіти і науки № 976 від 26.10.2009 р. відкрита докторантура зі спеціальності 07.00.01 – Історія України.

 

Номенклатура кафедри

 

Наукова діяльність

 

Методична діяльність

 

Анотації вибіркових дисциплін на 2018-2019 н. р.

 

 

Склад кафедри:

д. і. н., в.о. професора Буглай Наталя Михайлівна

д. і. н., в.о. професора Зеркаль Микола Миколайович

д. і. н., в.о. професора Пархоменко Владислав Анатолійович

к. ю. н., в.о. доцента Дмитрук Ірина Миколаївна

к. і. н., доцент Іванова Тетяна Юріївна

к.і.н., ст.викладач Калкутіна Наталя Володимирівна

к. і. н., ст. викладач Маринченко Ганна Миколаївна

к. і. н., в.о. доцента Ласінська Маріанна Юріївна

к.і.н., ст. викладач Чернявська Катерина Вікторівна