Робочі програми навчальних дисциплін

РП_Нова історія країн Азії та Африки_3 курс_014 СО Історія

РП_Історія держави і права України_3 курс_014 СО Історія

РП_Новітня історія країн Азії та Африки_4 курс_014 СО ІСторія

РП_Сучасна історія України (1991-2020 рр.)_5 курс_032 Історія та археологія