Наукова діяльність

1 ОПП Політологія Магістр_2018

1 ОПП Політологія _Бакалавр_ 2018

рапорт на закріплення дисциплін кафедри політології 2018

рапорт на закріплення дисциплін які передали на інші кафедри 2018

Наукові публікації_Василевич Ю.В. (1)

праці_Ніколаєнко Н.О.

Публікації Седляр Ю_2013-2018 (1)

рапорт на тематику фахових робіт

Тематика фахових інновац.робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ _ самостійна робота

Список опублікованих праць1 Шкуренко

список праць Ворчакова